Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Årsmöte 2020

Välkommen till årsmöte!

Ta din chans att påverka vårt arbete 2020 genom att delta på vårt årsmöte. Kom ihåg att betala årets medlemsavgift innan mötet för att ha möjlighet att rösta. Vi bjuder på fika!

Årsmöteshandlingar hittar du här!

Tid: 8 februari 2020 kl. 11-13
Var: Stadsbiblioteket, grupprummet Luna
Adress: Västra Esplanaden 7, Växjö
Facebook-event

Vi riskerar att behöva lägga avdelningen vilande då vi i skrivandes stund inte fått in tillräckligt med kandidater till styrelsen. I dagsläget söker vi någon som kan tänka sig att vara kassör. Vi söker också någon som vill vara revisor. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Camilla Bergvall genom att maila camilla.bergvall@djurensratt.se

Kan du inte komma på mötet men ändå vill veta mer och kanske bli aktiv i Djurens Rätt? Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om årsmötet eller andra frågor om vår verksamhet på vaxjo@djurensratt.se. Du hittar oss också på Facebook genom att söka på “Djurens Rätt Växjö”.

Varmt välkommen och tack för ditt stöd!

PS.
Vårt Bankgiro är 433-2706 för dig som vill ge en gåva till Djurens Rätt Växjö. Tack, din gåva hjälper oss i vårt arbete för djuren!

Dagordning årsmöte Djurens Rätt Växjö

 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet
 2. Godkännande av kallelsen
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens kassa- och verksamhetsberättelse
 6. Revisorns berättelse
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nya verksamhetsåret
 9. Val av ordförande, tillika ledamot i styrelsen
 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av en (1) revisor jämte en (1) suppleant
 12. Val av minst en (1) ordinarie valberedare jämte minst en (1) suppleant
 13. Motioner och övriga skrivelser från medlemmar
 14. Vid mötet väckta frågor